Einladung zur Bürgerversammlung Stuttgart Wangen – 25.07.2011

Die Einladung zur Bürgerversammlung kann auf der Seite der Stadt Stuttgart unter

Bürgerversammlung Wangen – Einladung und Bericht (PDF – 790 KB)

aufgerufen werden.

Foto, Einladung der Stadt Stuttgart
Siehe auch, Bürgerversammlung-S-Wangen-25-07-2011

One Response to “Einladung zur Bürgerversammlung Stuttgart Wangen – 25.07.2011”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.